čtvrtek 14. listopadu 2013

Odpovědnost za pád na zledovatělém chodníku

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 684/2012

Žalobkyně žalovala statutární město Frýdek-Místek o náhradu škody na zdraví, když upadla na zledovatělém chodníku ve vlastnictví města pokrytém sněhovým popraškem a utrpěla zlomeninu nohy a ruky. Žalované město, které je vlastníkem chodníku, jej v zimě neudržuje, tato informace je však uvedena v plánu zimní údržby na internetu a na úřední desce magistrátu, avšak na samotné komunikaci takové označení umístěno není.

Zatímco žalobkyně uváděla, že neudržováním chodníku porušilo město prevenční povinnost podle § 415 občanského zákoníku, tedy počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví, Nejvyšší soud vzhledem k okolnostem případu dovodil, že město žádnou prevenční ani jinou povinnost neporušilo. Podle Nejvyššího soudu není porušením povinnosti, jestliže město jako vlastník či správce komunikace neudržuje komunikace malého dopravního významu, které nejsou bezprostředně nutné pro pohyb občanů městem. Takovou komunikací malého významu byla i komunikace, na níž žalobkyně upadla, navíc je zřejmé, že je oddělena od dalších chodníků kovovými zábranami, které brání technice provádějící zimní údržbu, a vedle této spojky vede jiný chodník. Soud shledal, že porušením prevenční povinnosti města není ani to, že neudržovaný úsek nebyl označen cedulemi, když tyto informace byly zveřejněny na úřední desce magistrátu města a prostřednictvím internetu.

Žádné komentáře:

Okomentovat